MISSALE ROMANUM
EX DECRETO SACROSANCTI CONCILII TRIDENTINI RESTITUTUM
SUMMORUM PONTIFICUM CURA RECOGNITUM
EDITIO TRIGESIMA TERTIA JUXTA SEXTAM VATICANAM POST TYPICAM


TURONIBUS, SUMPTIBUS ET TYPIS MAME, SACRAE RITUUM CONGREGATIONIS TYPOGRAPHORUM, MCMLX (1960)
krásna kožená plastická, razená zlátená väzba, zlatá oriezka
29 x 21 cm, 54 strán, 704 strán, 246 strán, 33 strán
na 2. strane zrejme stopa po nálepke
na titulnom liste latinské venovanie z roku 1962 s podpisom Mons. ThDr. Ambróza Lazíka (1897 - 1969), apoštolského administrátora Trnavskej apoštolskej administratúry
veľmi dobrý stav

MISSALE ROMANUM

€200.00Price

    Knihy sa nenachádzajú v predajni, je potrebná objednávka.