Pohľad na pevnosť Komárno zo severu a z juhozápadu
Communicauit G. Houf. Ao 1595 depict. a filio 
autor G. Houfnagel, 1595
rozmer papiera 42,3 x 56,9 cm, rozmer tlačovej dosky 37,4 x 48,2 cm
lept
dobrý až veľmi dobrý stav

Pohľad na pevnosť Komárno 1595

€550.00Price

    Knihy sa nenachádzajú v predajni, je potrebná objednávka.