top of page

Slovenské ľudové rozprávky zo zbierok Sama Czambela

Ilustrácie MICL
Preklady do spisovnej slovenčiny: Marianna Prídavková-Mináriková
Do tlače pripravil Marián Minárik 

Rok vydania: 2017 
Jazyk: slovenčina
Počet strán: 255 
Väzba:Tvrdá väzba / Hardback
ISBN: 978-80-89693-12-2
nová kniha

 

Kniha rozprávok Princezná v ježovej koži je súbor slovenských ľudových rozprávok zo zbierok Sama Czambela. Samo Czambel bol jazykovedec a folklorista, žil v rokoch 1856 - 1909. Ľudovú prózu zbieral Czambel na výskumoch na východnom a strednom Slovensku v rokoch 1884 - 1907. Súbor rozprávok do spisovnej slovenčiny upravila Marianna Prídavková-Mináriková a na vydanie pripravil Marián Minárik. Pri edičnej príprave tejto knihy sa usilovala urobiť čo najmenej zásahov do Czambelových zápisov. V skutočnosti ide o preklad z nárečí do spisovného jazyka s využitím nárečových slov a archaizmov. Texty rozprávok si tak zachovávajú charakter ľudového rozprávania. V tomto vydaní je ako základ použitý výber z knihy Janko Gondášik a zlatá pani z roku 1969 a je doplnený o deväť rozprávok. Autorom ilustrácií je český výtvarník MICL.

Czambel Samo, Princezná v ježovej koži

€10.50Price

    Knihy sa nenachádzajú v predajni, je potrebná objednávka.

    bottom of page